Ф.М. Достоевски

„Но в какво ме обвиняват? – пише Достоевски в показанията си. – В това, че съм говорил за политика, за Запада, за цензурата и пр.? Но кой в наше време не говори и не мисли по тия въпроси? Защо съм учил, защо науката е възбудила у мене любознателност, ако нямам право да кажа своето лично мнение или да не се съглася с мнение, което само по себе си е авторитетно?
На Запад се разкрива зрелище страшно, разиграва се драма безпримерна. Трещи и се руши вековният ред на нещата. Основните начала на обществото заплашват всяка минута да рухнат и да увлекат в своето падение цяла нация. Трийсет и шест милиона всеки ден поставят като на карта цялото свое бъдеще, богатство, съществование, своето и на своите деца! И нима тая картина не е такава, че да възбуди внимание любопитство, любознателност, да разтърси душата? Това е същия онзи край, който ни е дал науката, образованието, европейската цивилизация; такова зрелище е урок! Това най-сетне е история, а историята е наука за бъдещето.
И след всичко това нима ще ни обвинят нас, на които е дадено известно образование, в които е събудена жаждата за знание и наука – нима ще ни обвинят, че сме имали любопитството да говорим понякога за Запада, за политическите събития, да четем съвременни книги, да се интересуваме от западното движение, дори да го изучаваме по възможност. Нима ще ме обвинят, че аз гледам все пак сериозно на кризата, от която стене и се разкъсва на две нещастната Франция, че смятам тая криза може би историческа необходима в живота на тоя народ като състояние преходно (кой ще реши сега това?), което ще доведе накрая до по-добри времена.”

Реклами

Записки от Мъртвия дом

Тъй като последните десетина дни залагам на руско кино и литература, реших съвсем основателно да направя и едно ревю на книгата „Записки от Мъртвия дом” на Фьодор Михайлович Достоевски.


„Записки от Мъртвия дом” не е повест или роман. Това е отражение на горчивия опит на Достоевски като каторжник в Омския острог. Ще припомня: рано сутринта на 23 април 1849 година Достоевски е арестуван за участие в революционна дейност, която остава в историята като т. нар. Петрашевски процес. Достоевски е откаран в Петропавловската крепост и затворен в килия N9 на Алексеевския равелин. Осъден е на смърт чрез разстрел. Малко преди изпълнението на присъдата се започва една пъклена игра от страна на императора. Присъдата на Достоевски е променена. Първоначално с лишаване от граждански права и 8 години каторга, а в последствие на 4 години каторга. Помилването Достоевски чува едва след като вече е изправен на ешафода и гледа в насочените срещу него пушки. Това се оказва преломен момент както в живота му, така и в личното му творчество. Откаран е в Омск. Там някъде започва да нахвърля бележки за каторжния живот и човешкия характер, които после излизат като „Записки от Мъртвия дом”.
Трудно може да се посочи друг писател в руската литература, а дори и в световната, чието творчество да е било предмет на по-остри спорове и да е предиЗвиквало по-противоречиви оценки. Творбите на Достоевски въЗторжено са приемани, но и гневно са отхвърляни. Едонственото иЗключение прави „Записки от Мъртвия дом” – проиЗведение, което е прието и от читатели, и от критика с единодушен и беЗвъЗвратен въЗторг, защото това не е обикновено мемоарно проиЗведение, което се иЗчерпва с автобиографиЗма. Това е творба, в която са съсредоточени проблемите на цялото човечество и на всеки отделен човек. Изобщо за човешката свобода, достойнство и природа, за престъплението и накаЗанието,  за предателството, за бунта, за силата на характера и духа и за надеждата, беЗ която човек се обеЗверява и превръща в чудовище. Една енциклопедия на междучовешките отношения. Или с други думи – един шедьовър на световната художествена литература, който не бива да бъде пропускан от никого. Приятно четене.